Informacja

Informujemy członków NSZZ „Solidarność 80” RP, że na podstawie Statutu i Ordynacji Wyborczej oraz uchwał Komisji Krajowej Związku w okresie od 01 marzec do 30 czerwiec 2017 r. zostaną przeprowadzone wybory do wszystkich szczebli władz Związku na kadencję 2017 – 2021r.

Spotkanie z Panią Dorotą Kania

Klub Gazety Polskiej w Mysłowicach, Senator RP Czesław Ryszka zapraszają na spotkanie z DOROTĄ KANIA. Spotkanie odbędzie się 9 lutego 2017 r. o godz. 17:00 w auli Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Mysłowicach przy ul.Powstańców 19. Będzie możliwość zakupu najnowszej książki – „Resortowe dzieci. Politycy”
Plakat informacyjny