Dzień Kobiet

Informujemy wszystkie Panie będące członkami naszego Związku,
że MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła” postanowił, przysporzyć im radości i na okoliczności obchodzonego 8 MARCA tradycyjnego „Dnia Kobiet” organizuje w dniu 13.03. br uroczyste spotkanie w lokalu „KILOFEK 2” o godz. 15:00.
W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w Biurze Związku do dnia 06.03.2020r.

Wczasy 2020 – Tunezja oraz Turcja

MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła” zaprasza członków Związku na wczasy do Tunezji w dniach od 07.07 do 17.07.2020 r. oraz na wczasy do Turcji w dniach od 25.09 do 05.10.2020 r. Zapisy odbywać się będą w biurze związku od 11 grudnia 2019 r. od godziny 10:00. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.(32) 317 50 40.

Paczki świąteczne

MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP przy PGG S.A. informuje wszystkich swoich członków, że wydawanie paczek świątecznych odbywać się będzie w siedzibie Związku od dnia 12.12.2019 r. W dniach od 12 do 13.12.2019 r. biuro Związku będzie czynne do godziny 22:00.

Życzenia barbórkowe

Z okazji barbórkowego święta Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność 80” RP pragnie złożyć wszystkim Górnikom, Pracownikom Kopalni życzenia wszelkiej pomyślności oraz wytrwałości w ciężkiej i niebezpiecznej pracy. Szczęść Boże!