Uchwała w sprawie świadczeń statutowych

Uchwała nr 2 z dnia 25.04.2014 r.
MKZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ 80” RP
PRZY KHW S.A. KWK „MYSŁOWICE-WESOŁA”
W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ STATUTOWYCH
dotyczy: ustalenia wysokości pomocy finansowej dla członków Związku


MKZ działając na podstawie § 30 ust. 2 Statutu oraz § 4 ust. 1 Uchwały w sprawie działalności finansowej Związku, w związku z § 14 ust. 3 Statutu NSZZ „Solidarność 80” RP ustala następujące wysokości pomocy finansowej udzielanej ze środków własnych Związku, zgodnie z założeniami preliminarza budżetowego:

  • świadczenie z tytułu urodzenia dziecka – 500 zł.
  • świadczenie z tytułu zawarcia związku małżeńskiego – 450 zł.
  • świadczenie z tytułu przejścia na emeryturę – 250 zł.
  • Wysokość bonusów okolicznościowych oraz wysokość dofinansowania do kosztów korzystania z obiektów sportowych, kulturalnych oraz do udziału w spotkaniach związkowych i wycieczkach organizowanych przez Związek, MKZ będzie ustalał indywidualnie dla każdej okoliczności, uwzględniając aktualne możliwości finansowe Związku, zgodnie z przyjętym preliminarzem budżetowym.

    Za realizowanie uchwały czyni się odpowiedzialnym Prezydium MKZ.