Walne Zebranie Delegatów 2014

Galeria

W tej galerii znajdują się 24 zdjęcia.

W dniu 25 kwietnia 2014 r. w Brennej odbyło się Walne Zebranie Delegatów naszego Związku z przedstawicielami Katowickiego Holdingu Węglowego i dyrekcji kopalni “Mysłowice-Wesoła”. Na w/w zebraniu zatwierdzono sprawozdanie z działalności Związku oraz omówiono wiele spraw pracowniczych.

Zakładowe Zebranie Delegatów

W dniach 19-20 października 2012 r. w Brennej odbyło się Zakładowe Zebranie Delegatów MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP. Delegaci w trakcie dyskusji nad złożonymi sprawozdaniami z działalności KR i MKZ ocenili sytuację organizacyjno-prawną i finansową Związku. ZZD udzieliło absolutorium członkom MKZ-u. Udział w zebraniu wzięli również przedstawiciele Dyrekcji kopalni. Z-ca Dyr. ds. Ekonomiczno-Finansowych Adam Hochuł omówił aktualną sytuację gospodarczą oraz ekonomiczno-finansową w KHW S.A. ze szczególnym uwzględnieniem kopalni „Mysłowice-Wesoła”. Na koniec odbyło się uroczyste spotkanie delegatów z zaproszonymi gośćmi zebrania.

Walne Zebranie Delegatów

Galeria

W tej galerii znajduje się 8 zdjęć.

Dnia 27 kwietnia 2012 r. w Zakopanem odbyło się Walne Zebranie Delegatów naszego Związku. Podczas obrad omówiono wiele spraw dotyczących spraw organizacyjnych, zatwierdzono sprawozdania z działalności i finansowe. Wysłuchano także wystąpień zaproszonych gości, z którymi również przeprowadzono dyskusję na tematy związkowe i … Czytaj dalej

Zakładowe Zebranie Delegatów MOZ

Galeria

W tej galerii znajdują się 4 zdjęcia.

W dniu 25 października 2011 r. odbyło się Zakładowe Zebranie Delegatów MOZ. Delegaci w trakcie dyskusji nad złożonymi sprawozdaniami z działalności KR i MKZ ocenili sytuację organizacyjno-prawną i finansową Związku. ZZD udzieliło absolutorium członkom MKZ-u. Podczas udziału w zebraniu przedstawicieli … Czytaj dalej