Komisja rewizyjna

Imię i nazwisko Funkcja
Marek Chełmiński Przewodniczący KR
Grzegorz Prusko Wiceprzewodniczący KR
Agata Urbańczyk Członek KR